HỆ THỐNG KHẢO SÁT Ý KIẾNĐăng ký

Ghi chú:
      Mật khẩu đăng nhập hệ thống là số điện thoại do người tham gia góp ý cung cấp.
     Mật khẩu chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 24 giờ kể từ lúc hệ thống báo đăng ký thành công. Sau 24 giờ được cấp mật khẩu nếu muốn đăng nhập lại cần thực hiện lại bước đăng ký để đăng ký mới.
     Nếu bạn đã nhận được mật khẩu, vui lòng thực hiện đăng nhập để đóng góp ý kiến.